หลักสูตร และระเบียบการ

Category: รู้จักกับเรา
Published on Saturday, 28 July 2012 06:01
Written by chulamusicschool โรงเรียนดนตรีจุฬา
Hits: 1199019

หลักสูตร และระเบียบการ

วิชา
อายุผู้เรียน
LITTLE MOZART ดนตรีสำหรับหนูน้อย
3½ - 5 ปี
HAL LEONARD เปียโนสำหรับเด็ก
5 - 6 ปี
PIANO เปียโนเดี่ยว
6 ปีขึ้นไป
CLASSICAL GUITAR กีตาร์คลาสสิค
5 ปีขึ้นไป
VIOLIN ไวโอลินสำหรับเด็ก
5 ปีขึ้นไป
WIND INSTRUMENT เครื่องเป่า
6 ปีขึ้นไป
DRUMS กลองชุด
6 ปีขึ้นไป
THAI CLASSICAL MUSIC ดนตรีไทย
6 ปีขึ้นไป
UKULELE ยูคูเลเล
6 ปีขึ้นไป
ART FOR KIDS ศิลปะสำหรับเด็ก
3½ ปีขึ้นไป
SINGING FOR KIDS การขับร้องเพลงสำหรับเด็ก
3½ ปีขึ้นไป
VOICE TRAINING การขับร้องเพลงยอดนิยม
12 ปีขึ้นไป
BABY MOZART การสร้างสภาพแวดล้อมทางดนตรี
สำหรับลูกน้อยในครรภ์ และเด็กเล็ก
คุณพ่อ คุณแม่ที่มีลูกเล็ก และที่กำลังอุ้มท้อง
ทฤษฎีดนตรีสากล สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย ค่าเรียนเดือนละ 1,000 บาท หลักสูตร 3-6 เดือน
-

 

เวลาเรียน : เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
ค่าเรียน : ชำระค่าเรียนล่วงหน้า ก่อนเริ่มเรียนในแต่ละเดือน
ค่าลงทะเบียน : 300 บาท เฉพาะครั้งแรกที่สมัครเรียน ในแต่ละวิชา
หมายเหตุ : ค่าหนังสือ และอุปกรณ์ นักเรียนเป็นผู้ซื้อเอง